Friday, December 1, 2017

Forshällavägen i Vellinge är nu i sämre skick än Långeväg... Man får gå tillbaka till 50-talet när det hände senast.. möjligtvis. Ingen kallelse från vägföreningen, delgivning av beslut, meddelande om om-organisation, revision eller styrelseprotokoll har meddelats under överskådlig tid. 
#trafikverkettvångsförvaltning https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/…/Enskilda-vagar

No comments:

Post a Comment