Monday, December 4, 2017

HeJ
Som vi tidigare meddelat utför Empower PN Filial Sweden för E.ON Energidistributions’s räkning en uppgradering
av det befintliga högspänningsnätet från 50kV till 130kV
Detta inneär bland annat  utbyte av stolpar och ledningar.
Därför vill vi infomera er att under onsdagen den 6 december 2017 och fram till
lördagen den 9 December 2017 kommer installation av stolpfundament ske för dom stolparna
i den befinliga ledningsgatan som  ligger på er fastighet Södra Håslöv 6:2.
För tillträde till platserna behöver vi använda oss av den  redan befintliga ingången genom stängslet
längst ner på den östra sidan
 
Tackar på förhand
 
Med Vänlig Hälsning
 
Bengt Lindmark
Empower PN Filial Sweden
070-6075000

Svar:

Hej. Vellinge 171204
Som vi tidigare meddelat ger vi ej E.ON/Empower tillträde till vår mark för era tänkta åtgärder på vår fastighet S.Håslöv 6:2.
Detta innebär bland annat att E.ON/Empower redan har gjort intrång genom mätning och märkning.
Därför vill vi igen informera er att ingenting ändrats sedan vår senaste kommunikation med E.ON’s Lina Longchamps 2017-06-02.
Ingen förhandling har hållits vare sig i Markdomstolen eller Svea Hovrätt - där vi eller vårt ombud givits möjlighet till yttrande. 
(beslut utan sammanträde=enskilt tjänstemannabeslut).
onsdagen den 6 december 2017 kommer därför polisen att kallas till fastigheten för att bevittna av er tillhandahållna, av oss begärda dokument, m.a.o. ett EU domslut som styrker er position. Alternativt avvisning av er personal från vår fastighet.

Ledningen skall markläggas.

Tackar på förhand
 
Med Vänligast Möjliga Hälsning
 
Anders Paulsson, Markägare 0723 726317No comments:

Post a Comment