Thursday, December 7, 2017

E.ON, Gräv ner! - alternativt: Gräv ner E.ON!
Den här matningen mellan Trelleborg och Foteviken, ja just det, "Vikinga-viken" med anor från 900-talet - skall vara på 130-200 kV. Upp till 400 kV är effektivt att gräva ner enl. E.ON själva, vilket man även frekvent gör "goodwill reklam" för i media.
Här i den Skånska landsbygden - det öppna landskapet "söder om landsvägen" har vi de mest utmärkta förutsättningarna i världen för nedgrävning av el-infrastruktur - och även den största estetiska belastningen i naturen av en otidsenlig luftledning.
2017 på den Skånska landsbygden uppför E.ON dessa (200kV) dinosaurier för profit i det Tyska bolaget.
Den gamla stolptypen (50 kV) syns i bakgrunden.

No comments:

Post a Comment