Friday, June 9, 2017  E.on "erbjuder" oss nu nytt elnät, en luftledning på vår mark mot vår vilja - och en 10% höjning av de redan hutlöst höga nätavgifterna. Nej Tack E.on.
  Vi avtalar istället med Tesla om egenproduktion och säljer ev. överskott till Skellefteå Kraft, Teslas valda samarbetspartner.
  E.on är en kriminell organisation som ej ska underhållas. Gräv ner E.on.

Friday, June 2, 2017

Svar från E.on:

Malmö 2017-06-02
 
130 kV-ledning Trelleborg-Höllviken 

Med anledning av ert mail från 2017-05-31 vill jag meddela följande:
E.ON Elnät Sverige AB har för ovanstående ledning erhållit de beslut och tillstånd som krävs enligt svensk rätt och vi har för avsikt att ta dessa rättigheter i anspråk inom kort för att påbörja byggnation av ledningen.

Ni har rätt att driva frågan om ytterligare prövning i EU-domstol men det är inte en process som E.ON har någon skyldighet att invänta.

Gällande ledningsrätt 1287-2957 har vunnit laga kraft och vi har med stöd av den rätt att tillträda de fastigheter som är belastade av ledningsrätten. Lagakraftvunnet koncessionsbeslut föreskriver hur ledningen ska utföras och i vilken sträcka den ska uppföras. 


E.ON Sverige AB (Publ)
Markjuridik 
Lina Longchamps