Thursday, October 29, 2009

Oligopol, Monopol och Kapitalism

Fernand Braudel, av många ansedd som 1900-talets mest betydelsefulla historiker, som i arbetet med sitt stora trebandsverk Civilisation Matérielle, Economie et Capitalisme, 1400-1800 började förstå ekonomi i termer av tre nivåer. Längst ner i pyramiden finns en bred infraekonomisk nivå, det materiella livet. I mitten finns en första nivå av decentraliserade ekonomiska utbyten, marknader. Toppen består av en andra ekonomisk nivå som negerar marknaden genom att etablera oligopol och monopol, alltid i nära relation till staten. Ordet kapitalism reserverade Fernand Braudel för denna topp. Som synonyma begrepp använde han realkapitalism och antimarknad.

Thomas Babington Macaulay:
¨Monopoly is evil. For the sake of the good we must submit to the evil, but the evil ought not to last a day longer than is necessary for securing the good."

Tuesday, September 8, 2009

Elnätpriser ökar mer än inflationen

I 263 kommuner har nätföretagen höjt elnätpriset senaste året. Priserna har i genomsnitt ökat med 6,5 procent, vilket är betydligt snabbare än den allmänna prisutvecklingen. Det visar en ny undersökning från Villaägarna.
Nätföretagen agerar på en monopolmarknad. Husägare kan därför inte sänka sina kostnader genom att byta leverantör. De allt högre elnätpriserna tillsammans med kontinuerligt höjd energiskatt, införandet av utsläppsrätter och el-certifikat har under de senaste åren bidragit till ökade kostnader för småhusägare.
Energimarknadsinspektionen granskar elnätsföretagen, men eftersom den gamla regleringsmodellen är skrotad och någon ny ännu inte är på plats är regleringen idag begränsad.
– Energimarknadsinspektionen behöver förstärkas. Företagen som de är satta att granska har i många fall helt andra finansiella muskler och det finns en risk att tillsynsmyndigheten och därmed även konsumenterna hamnar i underläge. Detta regleringsmässiga vakuum visar att politikerna inte prioriterat frågan tillräckligt, säger Jakob Eliasson
– Idag finns kryphål i regleringen, eftersom regionnäten inte övervakas systematiskt. Det gör att prishöjningar kan "smygas in köksvägen.", avslutar Jakob Eliasson.
(2009-09-14)

Thursday, August 27, 2009

ProALL pay bills for familys struck by E.ON

ProALL have, and will pay familys outstanding E.ON bills that make excuse for E.ON to indiscriminately cut off power for their customers. Your story will then make YouTube as a reminder to the public to keep this socially unfit oligopolies intimidation to a minimum, and awaken political awareness of the unacceptable situation.