Thursday, March 27, 2014

Vi överklagar beslutet att ledningsrätt bildats för 130 kV el-ledning genom luftkabel mellan Trelleborg norra och Fotevik.

-->

Lantmäteriet
Box 505 90
202 15  MALMÖ

C.c.            Adv. Hans Antonson, Antonson och Partners
                  Bitr. Polismästare, Patric Heimbrandt, Malmö Polisen.Fridhem Gård
Forshällavägen 265
235 91 VellingeVellinge 2014-03-27

Ärende M13348, överklagande

Arrendator Mathias Nordström, Markägarna Anders Paulsson och Karin Paulsson Sa. Håslöv 6:2 överklagar förrättningsbeslut som tagits utan sammanträde daterat 3/3 -14.

Vi överklagar beslutet att ledningsrätt bildats för 130 kV el-ledning genom luftkabel mellan Trelleborg norra och Fotevik.

Vi överklagar beslutet att ge E.on förtida tillträde till vår mark för att anlägga luftkabel. Inga uppgifter har framkommit som får oss att ändra vår ställning sedan senaste sammanträde, ref. sammanträdesprotokoll 2013-11-04 uttalande av Karin Paulsson.

Vi förordar bestämt anläggning av jordkabel, vilket också samtliga remissinstanser uttryckt under hela processen med hänvisning till Energo Retea’s utredning av aktuell lednings dragning.
Vellinge Kommun, Trelleborgs Kommun och ett flertal markägare yrkar att ledningen skall vara nergrävd, ref. till sammanträde och sammanträdesprotokoll 2013-11-04.

Vi står fast vid vårt krav på EU domslut för fastställande av E.ons rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. E.on beviljas därmed ej tillträde till Sa. Håslöv 6:2 före slutgiltigt beslut i högsta juridiska instans.

Vi hävdar vidare att ärendet ej behandlats korrekt och kommer därmed även att JO anmäla Lantmäteriet som kan anses ej agerat opartiskmyndighet för E.ons ansökan, genom bl.a. förrättningslantmätare Johanna Berntssons agerande i sin myndighetsrelation till fd. kollegan på lantmäteriet Lina Longchamps, numera handläggare och företrädare för E.on.
Arrendator                                                Markägare                                    Markägare
Mathias Nordström                                    Karin Paulsson                        Anders Paulsson

Monday, October 18, 2010

E.ON:s 200 KVA Luftledning - Nej Tack - Gräv Ner!

Remissinlaga till Energimarknadsinspektionen:
Dnr:7332-10-102042 Sa: Håslöv 6:2 Vellinge 101018
Fridhem Gård/Ängavallens Gård kan anses vara två av de mest ambitiösa energi / ekologi satsningar inom sitt område i Vellinge kommun. Ängavallen står oemotsagd som Sveriges främsta ekologiska producent “från Jord till Bord”. Fridhem Gård anslöt till konceptet 2005 och bidrar utöver 25 Ha betesmark med delar som Ängavallen av odlingsgeografiska skäl m.m. ej självproducerar ex. vin, vinäger, olivolja och nu senast lokalproducerad organiskt öl. Fridhem Gård med Restaurang Brasseri 1877, såväl som Ängavallen eftersträvar självförsörjning med egenproducerad energi och har arbetat för detta i många år, ex. gas och vindkraftdrivna el-och hybridbilar, biogas-spisar med uppvärmningsfunktion. I planerna även el-solpaneler samt egna vindkraftverk med energilagring kompletterade med bränslecellsystem drivna av avfallsproducerad biogas. På senare tid har detta genom tekniska framsteg och politiska beslut närmat sig en hållbar självförsörjande ekonomisk lösning.
I detta perspektiv kan vi inte acceptera nätägaren E.ON:s kortsiktiga planer, vilka innebär en utbyggnad av den redan förfulande och förargande 50 KVA ledningen till en dessutom ev. farlig 200 KVA (130KVA angivet av E.ON i ansökan) en redan föråldrad infrastruktur med ca: 70-årig avskrivning över våra ekologiska - och inom en snar framtid energisjälvförsörjande mönstergårdar.
Som ett minsta krav begär vi nedgrävning sydväst om Trelleborgsvägen (E6/E22). Vi ansluter oss därför till de remissinstanser som yttrat sig mot luftledning - för nedgrävning dvs:
• Länstyrelsen
• Skogsstyrelsen
• LRF Skåne
• Vellinge Kommun
• TeliaSonera
• Falsterbonäsets Naturvårdsförening
• Skånes ornitologiska förening …och vi vågar tillägga: den allmänna opinionen.

Karin Paulsson, markägare; Anders Paulsson, markägare; Mathias Nordström, arrendator

Övrig feedback:
"Företaget NN" är en av E.ONs större kunder (7 miljoner kronor i elförbrukning på första halvåret plus 2 miljoner i Gas) och vi har meddelat E.ON att vi inte förlänger våra avtal utan kör löpande i avvaktan på vad som händer med deras nedgrävning. Vi förespråkar nedgrävning. Vi kommer att ha ett möte i början av November med E.ON där vi kommer att trycka på.
Hälsningar N.N

Monday, September 6, 2010

Aircrew tax refund issue.

ProALL:s tactical advice turns aircrews tax suit to the complaintants' favour. Swedish tax officials ruling are overturned. Case closed, full refund.

Tuesday, January 12, 2010

The Status Quo - don't rock the boat!


Rated Output: - 3200W (3.2kW)

Voltages available: - 12V / 24V / 48V / 120V / 240V / 300V

Annual Output: - 3,200-5,000 kWh*

Rotor Diameter: - 3.5m - 0.5m (average 1.5m)

Hub Height: - 6.5m / 11m

* Based on an ideal site and average wind speed of 5m/s

Year average wind speed in our area in southern Sweden is approximately 7-8 m/s @ 45-75m

The patented Proven Flexible Blade System enables the turbine to generate power in light or strong winds. This unique system, a combination of innovative design and the latest techniques in advanced composite technology, allows the blades to bend and flex. As the wind gets stronger, the blades twist to reduce their aerodynamic efficiency. This lets the Proven Energy turbine maintain a high output even in the fiercest storms, unlike many turbines which need to stop generating power to protect themselves at high wind speeds. The blades also regulate their speed, preventing damage if the load from the turbine is disconnected through a power cut or electrical fault.

So far all is good - but now that you got the energy - what to do with it?


1) Grid Connection (developed world solution) 
Electricity is fed directly into your fuse box or distribution board, providing power to your premises. Any surplus electricity produced may be exported to the grid and sold to an electricity provider, Convenience and the opportunity to sell excess electricity have made this the most popular option.
Sweden: This is not an option here as our otherwise said to be front runners in green energy government, think that private people should not save money on energy - and thus do not allow for net debit on the always monopoly owned grid.


2) Battery Charging (third world solution) 
Energy produced by the turbine is stored in a large battery to provide a power supply. This is most beneficial in remote locations which are not connected to the grid.
Sweden: Since the governments position is as it is, we are forced to rely on this "third world" application which make our cost double - and force the use of loads of environmentally questionable battery banks.


3) Direct Heating (third world solution)
Energy produced by the turbine is directed to hot water tanks, storage heaters or under-floor heating, rather than providing electricity to feed into your power supply.
Sweden: We are also relying on this other possible "third world" application which make efficiency minimal with lots of wasted energy through dump loads.


CONCLUSION:  


Sweden is a third world country in it's approach to renewable energy when it comes to private enterprise.


- if we can't tax it - we won't allow it, that is the dogma.The only concern is optimized monopoly profits and state taxes - period.This is why everyone know the name of the Swedish Prime Minister, the Minister for finance, and our Minister for Enterprise and Energy, but who is in firm control over environmental issues?no one knows - or what this guys office is busy doing...

Answer: Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Maud Olofsson and Andreas Carlgren... 

And the winner is: 


Mr. E.ON, Dr. Wulf H. Bernotat:
"At a time when public trust in the energy industry is low, 
trust in business is an essential prerequisite for our prosperity.¨

Thursday, October 29, 2009

Oligopol, Monopol och Kapitalism

Fernand Braudel, av många ansedd som 1900-talets mest betydelsefulla historiker, som i arbetet med sitt stora trebandsverk Civilisation Matérielle, Economie et Capitalisme, 1400-1800 började förstå ekonomi i termer av tre nivåer. Längst ner i pyramiden finns en bred infraekonomisk nivå, det materiella livet. I mitten finns en första nivå av decentraliserade ekonomiska utbyten, marknader. Toppen består av en andra ekonomisk nivå som negerar marknaden genom att etablera oligopol och monopol, alltid i nära relation till staten. Ordet kapitalism reserverade Fernand Braudel för denna topp. Som synonyma begrepp använde han realkapitalism och antimarknad.

Thomas Babington Macaulay:
¨Monopoly is evil. For the sake of the good we must submit to the evil, but the evil ought not to last a day longer than is necessary for securing the good."

Tuesday, September 8, 2009

Elnätpriser ökar mer än inflationen

I 263 kommuner har nätföretagen höjt elnätpriset senaste året. Priserna har i genomsnitt ökat med 6,5 procent, vilket är betydligt snabbare än den allmänna prisutvecklingen. Det visar en ny undersökning från Villaägarna.
Nätföretagen agerar på en monopolmarknad. Husägare kan därför inte sänka sina kostnader genom att byta leverantör. De allt högre elnätpriserna tillsammans med kontinuerligt höjd energiskatt, införandet av utsläppsrätter och el-certifikat har under de senaste åren bidragit till ökade kostnader för småhusägare.
Energimarknadsinspektionen granskar elnätsföretagen, men eftersom den gamla regleringsmodellen är skrotad och någon ny ännu inte är på plats är regleringen idag begränsad.
– Energimarknadsinspektionen behöver förstärkas. Företagen som de är satta att granska har i många fall helt andra finansiella muskler och det finns en risk att tillsynsmyndigheten och därmed även konsumenterna hamnar i underläge. Detta regleringsmässiga vakuum visar att politikerna inte prioriterat frågan tillräckligt, säger Jakob Eliasson
– Idag finns kryphål i regleringen, eftersom regionnäten inte övervakas systematiskt. Det gör att prishöjningar kan "smygas in köksvägen.", avslutar Jakob Eliasson.
(2009-09-14)

Thursday, August 27, 2009

ProALL pay bills for familys struck by E.ON

ProALL have, and will pay familys outstanding E.ON bills that make excuse for E.ON to indiscriminately cut off power for their customers. Your story will then make YouTube as a reminder to the public to keep this socially unfit oligopolies intimidation to a minimum, and awaken political awareness of the unacceptable situation.