Tuesday, December 5, 2017


Villkor för tillträde Sa. Håslöv 6:2 

Frågor till E.ON/ Empower 6/12 2017.


* Producera giltigt tillstånd från EU domstol - av oss begärd sedan 3 år tillbaka.

·   * Förklara den verkliga anledningen att man ej marklägger infrastrukturen.

·   * Förklara den verkliga anledningen till att man planerar placera 4X3 (12 st.) stolpar på vår mark (ca: 500m) och endast 2 i par på resten av sträckningen.

* Ge officiellt allmänheten en fullständig dokumentation av Empowers ekonomi idag - och hur konkursen 28/4 2017 drabbat sakägarna och det statliga lönegaranti systemet, samt ge garantier för att förfarandet ej upprepas.

* Om en eller flera av dessa frågor ej besvaras tillfredställande medger vi ej tillträde. Vi hindrar dock ej någon att bereda sig tillträde, vilket då sker egenmäktigt och är per definition ett intrång i juridisk mening - vilket kommer att lagsökas med obegränsade skadeståndskrav från vår sida.

Samtliga individer som bereder sig otillåtet tillträde skall visa legitimation och tydligt redogöra för vems uppdrag man representerar.
  
Notera: Länsstyrelsens rättsenhet är tillfrågad 5/12 2017 om vad som medgivits från deras sida, speciellt med hänvisning till stolpmaterial och den sent uppkomna och unika ”fyrstolpslösningen” på Sa.Håslöv 6:2.


För PROall/Markägaren, Anders Paulsson  0723 726137
No comments:

Post a Comment