Saturday, July 8, 2017

Bredbandsfiberbolaget IP Onlys underleverantör, Empower AB - dvs samma notoriska obeståndsföretag som Eon anlitar och som nu följdaktligen är i konkurs. Uppgrävda vägar, förstörda tomter samt "0" i infriandet av löften och kontrakt är vad som lämnas i spåren efter företaget. Flatheten hos samhället över deras framfart är förbluffande. 800 sakägare varav ca 12 kommuner är knäpptysta över den gemensamma fordran på över 45 Miljoner SEK. Underskottet  i Empower AB över 10 år är 450 Miljoner SEK. IP only - den medvetet ignoranta uppdragsgivaren, är ett i stort helägt Wallenbergföretag (EQT).
En annan "spelare" är Relacom som är IP Onlys samarbetspartner i Vellinge, ett företag som även det har en gradvis sjunkande omsättning och obetydlig vinst med dålig kapitalisering. Ett problemtyngt bolag på avveckling som det ser ut. Relacom AB's Växjöchef fick 4 års fängelsestraff för grovt bedrägeri och grov trolöshet mot huvudman i Växjö tingsrätt 2016. I Vellinge skulle Empower bygga E.on's omstridda 130 kV luftledning med start Juni 2017, bolaget satte sig dock själv i konkurs den 28/4 2017 - Media skriver inget om de brott som pågår inför öppen ridå, uppdragsgivarna är förstås viktiga annonskunder.

Relacom AB.
http://www.vxonews.se/article/vaxjochef-far-fangelse/
Avtal med IP-Only - och 3 månader senare... så här kommer det se ut i minst 2 år till. 
Empower AB http://nova.se/wp-content/uploads/2017/05/Konkursbouppteckning-Empower-AB_2017-06-08-165556.pdf

No comments:

Post a Comment