Friday, June 9, 2017  E.on "erbjuder" oss nu nytt elnät, en luftledning på vår mark mot vår vilja - och en 10% höjning av de redan hutlöst höga nätavgifterna. Nej Tack E.on.
  Vi avtalar istället med Tesla om egenproduktion och säljer ev. överskott till Skellefteå Kraft, Teslas valda samarbetspartner.
  E.on är en kriminell organisation som ej ska underhållas. Gräv ner E.on.

No comments:

Post a Comment