Friday, June 2, 2017

Svar från E.on:

Malmö 2017-06-02
 
130 kV-ledning Trelleborg-Höllviken 

Med anledning av ert mail från 2017-05-31 vill jag meddela följande:
E.ON Elnät Sverige AB har för ovanstående ledning erhållit de beslut och tillstånd som krävs enligt svensk rätt och vi har för avsikt att ta dessa rättigheter i anspråk inom kort för att påbörja byggnation av ledningen.

Ni har rätt att driva frågan om ytterligare prövning i EU-domstol men det är inte en process som E.ON har någon skyldighet att invänta.

Gällande ledningsrätt 1287-2957 har vunnit laga kraft och vi har med stöd av den rätt att tillträda de fastigheter som är belastade av ledningsrätten. Lagakraftvunnet koncessionsbeslut föreskriver hur ledningen ska utföras och i vilken sträcka den ska uppföras. 


E.ON Sverige AB (Publ)
Markjuridik 
Lina Longchamps

No comments:

Post a Comment