Tuesday, May 30, 2017

E.ON Sverige AB (Publ)
Markjuridik
Lina Longschamps
 205 09  Malmö

Cc Adv.  Hans Antonson
Länsstyrelsen i Skåne, Rättsenheten, Leif Nyberin


Vellinge 2017-05-31

130 kV-ledning Trelleborg-Höllviken

 Med hänvisning till ditt brev från 2017-05-29 är det tydligt att vi ännu en gång måste påminna E.on om att vi står fast vid vårt krav på EU-domslut för tillträde på vår mark i avsikt för E.on att uppgradera den befintlig ledning till 130kV.

 Vår uppmaning är att E.on marklägger ledningen, detta enligt samtliga och eniga remissinstanser, åtminstone på Södra Håslöv 6:2 - eller visar genom EU-domslut att tillståndsgivningen i Sverige för luftledning genomförts på ett EU demokratiskt acceptabelt sätt.

 I en sådan bedömning skall vi som markägare och vår advokat beredas möjlighet att yttra oss, vilket ej varit fallet i svensk rätt.

Markägare Södra Håslöv 6:2
Anders Paulsson
Fridhem Gård
235 91  Vellinge

No comments:

Post a Comment