Tuesday, May 30, 2017

Idag svarar Eon's Lina Longchamps (fd. Lantmäteriet - tillståndsgivaren) Som vanligt svarar man inte på några ställda frågor men man slår in öppna dörrar och "straffar" oss med en extra stolpe samt utövar myndighet över Länsstyrelsen genom att förbjuda en sedan länge planerad dikesanläggning. Något informativt om underleverantören Empover AB som satt sig själv i konkurs, med i våra ögon misstänkt grov ekonomisk brottslighet, för jämt en månad sedan saknas helt. Även så vårt krav på juridisk genomlysning i EU domstol ang. tillståndsförfarandet Svenskmyndighet vs Eon.


No comments:

Post a Comment