Friday, July 6, 2018

De Svenska nätägarna, varav Tyska E.On är en, tvingade till sig en höjning över 4 år på 35 miljarder i domstol.
Huvudargumentet var att drift säkerställa och modernisera näten med dyr nedgrävning m.m.
Idag slutför man luftledning mellan Trelleborg och Höllviken i direkt strid mot vad man pläderade för i domstolen. Gräv ner E.On.

Vad ni än gör - Köp aldrig el från nätägaren!


No comments:

Post a Comment