Saturday, May 19, 2018

Läs artikel här: Kristianstad stoppar Eons luftledning


Så här "förnyar" E.on elnäten på Söderslätt.

"Upp till 400 kV kan med fördel grävas ned, vi avser gräva ner i stort sätt all sådan infrastruktur framöver" säger E.on själva genom massiva dyrbara annonskampanjer i Svensk media - det är så de får tyst på media. Det var 2015 när man i domstol sökte tillstånd för att höja avgifterna med 35 miljarder över 4 år 
- och vann med den motiveringen. 

Idag: Den här är på 130 kV - alltså fullt nedgrävningsbar på den mest lämpade marken i det mest sårbara landskapet. Alla remissinstanser sa "Gräv Ner! inklusive Länsstyrelsen och två kommuner. 

Vem styr Sverige?

No comments:

Post a Comment