Thursday, March 27, 2014

Vi överklagar beslutet att ledningsrätt bildats för 130 kV el-ledning genom luftkabel mellan Trelleborg norra och Fotevik.

-->

Lantmäteriet
Box 505 90
202 15  MALMÖ

C.c.            Adv. Hans Antonson, Antonson och Partners
                  Bitr. Polismästare, Patric Heimbrandt, Malmö Polisen.Fridhem Gård
Forshällavägen 265
235 91 VellingeVellinge 2014-03-27

Ärende M13348, överklagande

Arrendator Mathias Nordström, Markägarna Anders Paulsson och Karin Paulsson Sa. Håslöv 6:2 överklagar förrättningsbeslut som tagits utan sammanträde daterat 3/3 -14.

Vi överklagar beslutet att ledningsrätt bildats för 130 kV el-ledning genom luftkabel mellan Trelleborg norra och Fotevik.

Vi överklagar beslutet att ge E.on förtida tillträde till vår mark för att anlägga luftkabel. Inga uppgifter har framkommit som får oss att ändra vår ställning sedan senaste sammanträde, ref. sammanträdesprotokoll 2013-11-04 uttalande av Karin Paulsson.

Vi förordar bestämt anläggning av jordkabel, vilket också samtliga remissinstanser uttryckt under hela processen med hänvisning till Energo Retea’s utredning av aktuell lednings dragning.
Vellinge Kommun, Trelleborgs Kommun och ett flertal markägare yrkar att ledningen skall vara nergrävd, ref. till sammanträde och sammanträdesprotokoll 2013-11-04.

Vi står fast vid vårt krav på EU domslut för fastställande av E.ons rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället. E.on beviljas därmed ej tillträde till Sa. Håslöv 6:2 före slutgiltigt beslut i högsta juridiska instans.

Vi hävdar vidare att ärendet ej behandlats korrekt och kommer därmed även att JO anmäla Lantmäteriet som kan anses ej agerat opartiskmyndighet för E.ons ansökan, genom bl.a. förrättningslantmätare Johanna Berntssons agerande i sin myndighetsrelation till fd. kollegan på lantmäteriet Lina Longchamps, numera handläggare och företrädare för E.on.
Arrendator                                                Markägare                                    Markägare
Mathias Nordström                                    Karin Paulsson                        Anders Paulsson

No comments:

Post a Comment