Monday, October 18, 2010

E.ON:s 200 KVA Luftledning - Nej Tack - Gräv Ner!

Remissinlaga till Energimarknadsinspektionen:
Dnr:7332-10-102042 Sa: Håslöv 6:2 Vellinge 101018
Fridhem Gård/Ängavallens Gård kan anses vara två av de mest ambitiösa energi / ekologi satsningar inom sitt område i Vellinge kommun. Ängavallen står oemotsagd som Sveriges främsta ekologiska producent “från Jord till Bord”. Fridhem Gård anslöt till konceptet 2005 och bidrar utöver 25 Ha betesmark med delar som Ängavallen av odlingsgeografiska skäl m.m. ej självproducerar ex. vin, vinäger, olivolja och nu senast lokalproducerad organiskt öl. Fridhem Gård med Restaurang Brasseri 1877, såväl som Ängavallen eftersträvar självförsörjning med egenproducerad energi och har arbetat för detta i många år, ex. gas och vindkraftdrivna el-och hybridbilar, biogas-spisar med uppvärmningsfunktion. I planerna även el-solpaneler samt egna vindkraftverk med energilagring kompletterade med bränslecellsystem drivna av avfallsproducerad biogas. På senare tid har detta genom tekniska framsteg och politiska beslut närmat sig en hållbar självförsörjande ekonomisk lösning.
I detta perspektiv kan vi inte acceptera nätägaren E.ON:s kortsiktiga planer, vilka innebär en utbyggnad av den redan förfulande och förargande 50 KVA ledningen till en dessutom ev. farlig 200 KVA (130KVA angivet av E.ON i ansökan) en redan föråldrad infrastruktur med ca: 70-årig avskrivning över våra ekologiska - och inom en snar framtid energisjälvförsörjande mönstergårdar.
Som ett minsta krav begär vi nedgrävning sydväst om Trelleborgsvägen (E6/E22). Vi ansluter oss därför till de remissinstanser som yttrat sig mot luftledning - för nedgrävning dvs:
• Länstyrelsen
• Skogsstyrelsen
• LRF Skåne
• Vellinge Kommun
• TeliaSonera
• Falsterbonäsets Naturvårdsförening
• Skånes ornitologiska förening …och vi vågar tillägga: den allmänna opinionen.

Karin Paulsson, markägare; Anders Paulsson, markägare; Mathias Nordström, arrendator

Övrig feedback:
"Företaget NN" är en av E.ONs större kunder (7 miljoner kronor i elförbrukning på första halvåret plus 2 miljoner i Gas) och vi har meddelat E.ON att vi inte förlänger våra avtal utan kör löpande i avvaktan på vad som händer med deras nedgrävning. Vi förespråkar nedgrävning. Vi kommer att ha ett möte i början av November med E.ON där vi kommer att trycka på.
Hälsningar N.N

1 comment: