Thursday, October 29, 2009

Oligopol, Monopol och Kapitalism

Fernand Braudel, av många ansedd som 1900-talets mest betydelsefulla historiker, som i arbetet med sitt stora trebandsverk Civilisation Matérielle, Economie et Capitalisme, 1400-1800 började förstå ekonomi i termer av tre nivåer. Längst ner i pyramiden finns en bred infraekonomisk nivå, det materiella livet. I mitten finns en första nivå av decentraliserade ekonomiska utbyten, marknader. Toppen består av en andra ekonomisk nivå som negerar marknaden genom att etablera oligopol och monopol, alltid i nära relation till staten. Ordet kapitalism reserverade Fernand Braudel för denna topp. Som synonyma begrepp använde han realkapitalism och antimarknad.

Thomas Babington Macaulay:
¨Monopoly is evil. For the sake of the good we must submit to the evil, but the evil ought not to last a day longer than is necessary for securing the good."

No comments:

Post a Comment