Tuesday, September 8, 2009

Elnätpriser ökar mer än inflationen

I 263 kommuner har nätföretagen höjt elnätpriset senaste året. Priserna har i genomsnitt ökat med 6,5 procent, vilket är betydligt snabbare än den allmänna prisutvecklingen. Det visar en ny undersökning från Villaägarna.
Nätföretagen agerar på en monopolmarknad. Husägare kan därför inte sänka sina kostnader genom att byta leverantör. De allt högre elnätpriserna tillsammans med kontinuerligt höjd energiskatt, införandet av utsläppsrätter och el-certifikat har under de senaste åren bidragit till ökade kostnader för småhusägare.
Energimarknadsinspektionen granskar elnätsföretagen, men eftersom den gamla regleringsmodellen är skrotad och någon ny ännu inte är på plats är regleringen idag begränsad.
– Energimarknadsinspektionen behöver förstärkas. Företagen som de är satta att granska har i många fall helt andra finansiella muskler och det finns en risk att tillsynsmyndigheten och därmed även konsumenterna hamnar i underläge. Detta regleringsmässiga vakuum visar att politikerna inte prioriterat frågan tillräckligt, säger Jakob Eliasson
– Idag finns kryphål i regleringen, eftersom regionnäten inte övervakas systematiskt. Det gör att prishöjningar kan "smygas in köksvägen.", avslutar Jakob Eliasson.
(2009-09-14)

No comments:

Post a Comment